Βιοδυναμικό ημερολόγιο δεκέμβριος 2018

Δεκέμβριος

1 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα 16:49
 • Άνθη
2 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
3 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 21:55
 • Φύλλα
4 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
5 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
6 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 4:49
 • Καρπός
7 ΠαΝέα Σελήνη
 • Καρπός
8 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 14:01
 • Ρίζα
9 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
10 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
☋ at 19:57
11 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα 1:39
 • Άνθη
12 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη
Απόγειο στις 14:26
13 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη 14:39
 • Φύλλα
14 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα
15 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα
16 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα 2:44
 • Καρπός
17 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
18 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 11:37
 • Ρίζα
19 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
20 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα 16:34
 • Άνθη
21 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
22 ΣάΠανσέληνος
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 18:29
 • Φύλλα
23 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
24 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 18:59
 • Καρπός
Περίγειο στις 11:54
☊ at 13:54
25 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός
26 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός 19:50
 • Ρίζα
27 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα
28 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα 22:23
 • Άνθη
29 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
30 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
31 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 3:23
 • Φύλλα
Δες το βιοδυναμικό ημερολόγιο ιανουάριος 2019
Σεληνιακό ημερολόγιο - ο Ρυθμός της Φύσης © 2011-2020 BogMar
Απαγορεύεται η αντιγραφή και δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας χωρίς την σχετική άδεια
Επιστροφή στην κορυφή