Βιοδυναμικό ημερολόγιο φεβρουάριος 2019

Φεβρουάριος

1 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός 2:47
 • Ρίζα
2 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα
3 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα 15:03
 • Άνθη
☋ at 8:35
4 ΔεΝέα Σελήνη
 • Άνθη
5 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη
Απόγειο στις 11:27
6 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη 4:02
 • Φύλλα
7 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα
8 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα 16:34
 • Καρπός
9 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
10 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
11 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 3:28
 • Ρίζα
12 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
13 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα 11:31
 • Άνθη
14 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
15 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 16:03
 • Φύλλα
16 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
17 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 17:21
 • Καρπός
☊ at 11:42
18 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός
19 ΤρΠανσέληνος
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός 16:48
 • Ρίζα
Περίγειο στις 11:01
20 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα
21 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα 16:18
 • Άνθη
22 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
23 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 17:56
 • Φύλλα
24 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
25 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 23:19
 • Καρπός
26 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός
27 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός
28 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός 8:47
 • Ρίζα
Δες το βιοδυναμικό ημερολόγιο μάρτιος 2019
Σεληνιακό ημερολόγιο - ο Ρυθμός της Φύσης © 2011-2019 BogMar
Απαγορεύεται η αντιγραφή και δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας χωρίς την σχετική άδεια
Επιστροφή στην κορυφή