Βιοδυναμικό ημερολόγιο ιούλιος 2018

Ιούλιος

1 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη
2 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη 20:30
 • Φύλλα
3 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Φύλλα
4 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Φύλλα
5 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Φύλλα 7:49
 • Καρπός
6 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός
7 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός 15:50
 • Ρίζα
8 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα
9 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα 19:58
 • Άνθη
10 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
11 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 20:59
 • Φύλλα
12 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
13 ΠαΝέα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 20:32
 • Καρπός
Περίγειο στις 11:25
14 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός
☊ at 4:50
15 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός 20:31
 • Ρίζα
16 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα
17 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα 22:42
 • Άνθη
18 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
19 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
20 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 4:13
 • Φύλλα
21 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
22 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 13:12
 • Καρπός
23 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
24 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
25 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 0:48
 • Ρίζα
26 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
27 ΠαΠανσέληνος
 • Ρίζα 13:40
 • Άνθη
Απόγειο στις 8:45
28 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη
☋ at 0:40
29 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη
30 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη 2:28
 • Φύλλα
31 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Φύλλα
Δες το βιοδυναμικό ημερολόγιο αύγουστος 2018
Σεληνιακό ημερολόγιο - ο Ρυθμός της Φύσης © 2011-2019 BogMar
Απαγορεύεται η αντιγραφή και δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας χωρίς την σχετική άδεια
Επιστροφή στην κορυφή