Βιοδυναμικό ημερολόγιο ιούλιος 2019

Ιούλιος

1 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
2 ΤρΝέα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 4:24
 • Φύλλα
3 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
☊ at 8:53
4 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 6:19
 • Καρπός
5 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός
Περίγειο στις 7:53
6 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός 7:25
 • Ρίζα
7 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα
8 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα 9:07
 • Άνθη
9 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
10 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 12:28
 • Φύλλα
11 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
12 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 18:05
 • Καρπός
13 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
14 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
15 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 2:04
 • Ρίζα
16 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
☋ at 11:05
17 ΤεΠανσέληνος
 • Ρίζα 12:18
 • Άνθη
18 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη
19 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη
20 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Άνθη 0:19
 • Φύλλα
21 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Φύλλα
Απόγειο στις 3:01
22 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Φύλλα 13:02
 • Καρπός
23 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός
24 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός
25 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός 0:42
 • Ρίζα
26 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα
27 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα 9:29
 • Άνθη
28 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
29 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 14:31
 • Φύλλα
30 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
☊ at 19:02
31 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 16:19
 • Καρπός
Δες το βιοδυναμικό ημερολόγιο αύγουστος 2019
Σεληνιακό ημερολόγιο - ο Ρυθμός της Φύσης © 2011-2021 BogMar
Απαγορεύεται η αντιγραφή και δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας χωρίς την σχετική άδεια
Επιστροφή στην κορυφή