Βιοδυναμικό ημερολόγιο νοέμβριος 2019

Νοέμβριος

1 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 4:38
 • Ρίζα
☋ at 23:40
2 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
3 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα 13:19
 • Άνθη
4 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη
5 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη
6 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη 1:08
 • Φύλλα
7 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα
Απόγειο στις 10:37
8 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα 13:48
 • Καρπός
9 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
10 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
11 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 1:18
 • Ρίζα
12 ΤρΠανσέληνος
 • Ρίζα
13 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα 10:46
 • Άνθη
14 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
15 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 18:15
 • Φύλλα
16 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
☊ at 10:48
17 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 23:57
 • Καρπός
18 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός
19 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός
20 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός 3:54
 • Ρίζα
21 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα
22 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα 6:20
 • Άνθη
23 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
Περίγειο στις 9:54
24 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 7:58
 • Φύλλα
25 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
26 ΤρΝέα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 10:11
 • Καρπός
27 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
28 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 14:33
 • Ρίζα
29 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
☋ at 6:13
30 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα 22:13
 • Άνθη
Δες το βιοδυναμικό ημερολόγιο δεκέμβριος 2019
Σεληνιακό ημερολόγιο - ο Ρυθμός της Φύσης © 2011-2020 BogMar
Απαγορεύεται η αντιγραφή και δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας χωρίς την σχετική άδεια
Επιστροφή στην κορυφή