Βιοδυναμικό ημερολόγιο σεπτέμβριος 2020

Σεπτέμβριος

1 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη 12:34
 • Φύλλα
2 ΤεΠανσέληνος
 • Φύλλα
3 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Φύλλα 23:22
 • Καρπός
4 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός
5 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός
6 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Καρπός 11:43
 • Ρίζα
Απόγειο στις 8:31
7 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα
8 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα
9 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ρίζα 0:27
 • Άνθη
10 ΠέΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
11 ΠαΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 11:22
 • Φύλλα
☊ at 1:05
12 ΣάΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
13 ΚυΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 18:32
 • Καρπός
14 ΔεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός
15 ΤρΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Καρπός 21:37
 • Ρίζα
16 ΤεΦθίνουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα
17 ΠέΝέα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Ρίζα 21:56
 • Άνθη
18 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη
Περίγειο στις 15:44
19 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Άνθη 21:33
 • Φύλλα
20 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα
21 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Ημέρες σποράς
 • Φύλλα 22:32
 • Καρπός
22 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
23 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός
☋ at 14:33
24 ΠέΑύξουσα Σελήνη
 • Καρπός 2:16
 • Ρίζα
25 ΠαΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα
26 ΣάΑύξουσα Σελήνη
 • Ρίζα 9:08
 • Άνθη
27 ΚυΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη
28 ΔεΑύξουσα Σελήνη
 • Άνθη 18:33
 • Φύλλα
29 ΤρΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα
30 ΤεΑύξουσα Σελήνη
 • Φύλλα
Δες το βιοδυναμικό ημερολόγιο οκτώβριος 2020
Σεληνιακό ημερολόγιο - ο Ρυθμός της Φύσης © 2011-2020 BogMar
Απαγορεύεται η αντιγραφή και δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας χωρίς την σχετική άδεια
Επιστροφή στην κορυφή